කෙන්ගල්ල

විල්පත්තු මායිමේ ඊට්ටිකුලමේ සිට ගෝමරණ්කඩවල දක්වා අප ආ ගමන් මඟ

ළමා දිනය වැඩසටහන 2015 2015 ඔක්තොම්බර් මස 1 දින අකුර අරඹන්නේ ළමා දිනයට සමගාමීවයි. ඒ අනුව විල්පත්තු මායිමේ පිහිටි ගමක්...

කෙන්ගල්ල සිසුන්ට වේදිකා නාට්‍යයක්

රුමේනියානු ජන්ම ලාභී ප්‍රංශ නාට්‍යකරු යූජෙන් ඉයොනෙස්කෝ ලියූ අභූතරූපී ප්‍රතිනාටකය, The Bald Soprano හි සිංහල අනුවර්තනය, තට්ට ගායිකාව “තට්ට ගායිකාව”...